Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster


   
     
    Volg ons ook op:Externe communicatie:

8 november 2017
Symposium Bodembreed

9 november 2017

Nationaal Congres Veenbodemdaling

25 november 2017
Themadag NGV Archeologie en geologie in Nederland verbonden   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiŽle Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

De presentaties en foto's van de najaarsthemadag 'Het belang van organische stof in de bodemí staan op de site onder het kopje 'Themadagen'.

Tijdens de themadag is ook de Hissinkprijs van de beste HBO scriptie van 2015-2017 toegekend aan Christiaan Maljaars, voor zijn scriptie: Analyse van trends in organische stof gehalte van Zeeuwse akkerbouwgrond'.

Op vrijdag 8 december heeft de NBV in samenwerking met het ISRIC een Wereldbodemdag bijeenkomst georganiseerd om World Soil Day te vieren. Laat je inspireren door de presentatie die Johan Bouma, ere-lid van de NBV, gegeven heeft.

Gert Peek is op maandag 9 oktober tot ere-lid van de vereniging benoemd. Gert heeft deze onderscheiding te danken aan de uitzonderlijke verdiensten die hij in het onderwijs geleverd heeft als bodemkudig docent. Hij heeft meer dan 40 jaar studenten opgeleid tot gedegen bodemkundigen. Een student die les heeft gehad van Gert Peek, zal dit niet snel meer vergeten. Onder het kopje Ereleden staat meer informatie over Gert Peek.

Op 21 april 2017 organiseerde de NBV in samenwerking met de Studiekring voor Landbouweconomie een discussiemiddag omtrent ĎAgrarische grondprijzen en bodemvruchtbaarheid: een blik op de toekomstí. De presentatie van Oene Oenema is hier te vinden. En de presentatie van Harry Smit hier

Tijdens de themadag is ook de Hissinkprijs van de beste MSc scriptie van 2014-2015 toegekend aan Cindy Quik, voor haar scriptie: Historical morphodynamics of the Overijsselse Vecht: Extreme lateral migration of meander bends caused by drift-sand activity?.

Een aantal enthousiaste mensen vanuit Platform Aardkundige waarden hebben een website opgezet: www.bodemfoto.nl. Hier kunnen mensen hun bodemfoto uploaden en op de kaart zetten om de bodem zichtbaar te maken. De NBV heeft voor het jaar 2016 de mooiste bodem foto's uitgekozen. De winnende foto is ingezonden door Peter Zijlstra, een foto genomen bij Wierum aan de Waddenkust die de relatie tussen het landschap en bodem mooi laat zien.

 

 

             

   
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging