Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster


   
     
    Volg ons ook op:Externe communicatie:

5-7 november
2nd Inernational Soil Modelling Conference - Wageningen

13 november
Bodembreed

5 december
Wereldbodemdag   

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) is in 1935 opgericht en is er voor iedereen die de bodemkunde een warm hart toedraagt. De NBV heeft als doel de belangen van de Nederlandse Bodemkunde (inter)nationaal te behartigen en is de door de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) erkende officiële Nederlandse vertegenwoordiging van de bodemkunde in de International Union of Soil Sciences (IUSS). Meer informatie over de NBV leest u hier.

Nieuws:

De inschrijving voor de najaarsthemadag 'Bodeminformatie en het effectief gebruik van bodemdata' is geopend! Klik hier om u aan te melden.

Onder het kopje 'themadagen' vindt u alle informatie en kunt u zich aanmelden. De themadag zal plaasvinden op 23 november in Wageningen (Lumen 1 en 2, Droevendaalsesteeg 3A, gebouw 100). De themadag wordt in samenwerking met ISRIC - World Soil Information georganiseerd. De ontwikkeling van bodemdatabronnen en bodeminformatiesystemen zullen belicht worden, alswel het gebruik van bodemdata voor toepassingen in de infrastructuur, landbouw en archeologie. 

Tijdens deze themadag zal ook de Hissinkprijs uitgereikt worden. De winnaar zal tijdens de themadag een presentatie geven, zal een geldbedrag van 500 euro ontvangen en mag een jaar gratis lid zijn van de NBV. In 2019 maken HBO scripties kans op de Hissinkprijs. Schroom niet om nu al scripties in te sturen (via joke.van.wensem@minienm.nl).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 20 september werd er door de editors van het wetenschappelijk tijdschrift Geoderma en de NBV een lezingenmiddag georganiseerd om de carriere van Johan Bouma te vieren. In een speciale editie van Geoderma, het 'Festschrift', zijn artikelen opgenomen van wetenschappers die Johan Bouma heeft opgeleid.

Op vrijdag 29 juni heeft de voorjaarsthemadag plaatsgevonden. Het thema voor deze dag was ‘Bodem, energie en koolstof’. De presentaties en foto's kunt u vinden onder het kopje 'Themadagen'.

Tijdens de najaarsthemadag 2017 is de Hissinkprijs van de beste HBO scriptie van 2015-2017 toegekend aan Christiaan Maljaars, voor zijn scriptie: Analyse van trends in organische stof gehalte van Zeeuwse akkerbouwgrond'.

Een aantal enthousiaste mensen vanuit Platform Aardkundige waarden hebben een website opgezet: www.bodemfoto.nl. Hier kunnen mensen hun bodemfoto uploaden en op de kaart zetten om de bodem zichtbaar te maken. De NBV heeft voor het jaar 2016 de mooiste bodem foto's uitgekozen. De winnende foto is ingezonden door Peter Zijlstra, een foto genomen bij Wierum aan de Waddenkust die de relatie tussen het landschap en bodem mooi laat zien.

 

 

             

   
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging