Home
  NBV informatie
  Themadagen
  Nieuwsbrieven

  NBV Hissinkprijs

  Bodemonderwijs

Bodemonderzoek

  Bodeminformatie

Internationaal

Links

75-jarig jubileum

  Webmaster
 
   
 
 
 
 

Najaarsthemadag 2008:  Dag van de Wetenschap - Bodemnieuw!

U weet natuurlijk allang dat het dit jaar het Internationale Jaar van de Aarde is. In het kader van het Jaar van de Aarde worden tal van activiteiten georganiseerd in binnen- en buitenland, waarbij de bodem vaak een belangrijke rol speelt. Een van de belangrijkste activiteiten die in Nederland georganiseerd worden is de Week van de Bodem, met op 27 november de Dag van de Wetenschap: BodemNieuw! Bij de organisatie van deze dag, die bij Alterra in Wageningen plaats zal vinden, is een groot scala van Nederlandse bodemgerelateerde organisaties, kennisinstellingen en bedrijven betrokken. Daarbij vinden we dat ook de Nederlandse Bodemkundige Vereniging als vakvereniging van de Nederlandse Bodemkundigen een prominente rol moet spelen

We hebben daarom besloten als NBV dit jaar voor één keer niet onze eigen najaarsthemadag te organiseren, maar in plaats daarvan ons als medeorganisator van de Dag van de Wetenschap op te werpen en zo onze krachten te bundelen met de andere bodemkundige organisaties in Nederland. Daarbij hebben we er uiteraard voor gezorgd dat de traditionele onderdelen van de NBV najaarsthemadag, te weten het uitreiken van de NBV Hissinkprijs en het houden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, een plaats hebben gekregen in het programma van de Dag van de Wetenschap. Ook is zoals altijd de toegang tot de dag gratis. Een uitgebreide omschrijving en programma van de dag vindt u hier en op de website: www.bewustbodemgebruik.nl


Inschrijven voor de dag

Omdat het totaal aantal deelnemers aan de dag, die ook voor het algemene publiek openstaat, beperkt is, heeft de NBV geregeld dat u als lid voorrang bij de aanmelding krijgt, zodat al onze leden die dat willen aan de dag kunnen deelnemen. Als u geïntereseerd bent in deelname raden wij u dan ook aan van deze voorrangsregeling gebruik te maken en u z.s.m. aan te melden. Dit gaat als volgt:

  1. 1.     U stuurt per omgaande een e-mail naar i.brand@royalhaskoning.com (Ilona Brand, van mede-organisator Royal Haskoning) met een kopie naar Stephan.mantel@wur.nl (onze eigen secretaris, Stephan Mantel). In de mail schrijft u de volgende tekst:

“Ik [uw naam] ben lid van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging en schrijf me daarom bij deze met voorrang in voor de Dag van de Wetenschap-BodemNieuw! Zodra de inschrijving via de website www.bewustbodemgebruik.nl is geopend, zal ik me ook daar aanmelden.”

 

2.     U kijkt op de website www.bewustbodemgebruik.nl en schrijft u ook daar in via het webformulier zodra de inschrijving voor het algemene publiek geopend is (dit zal eind september zijn).  

Uw vermelding op de voorkeurslijst tezamen met uw inschrijving via het web garanderen u van deelname aan de dag. Mocht u problemen ondervinden bij het aanmelden, of beschikt u niet over internet, neemt u dan per omgaande telefonische contact op met onze secretaris Stephan Mantel (tel.: 0317-471737). Hij zorgt dan dat u wordt aangemeld.


 
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging