Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven

  NBV Hissinkprijs

  Bodemonderwijs

Bodemonderzoek

  Bodeminformatie

Internationaal

Links

75-jarig jubileum

  Webmaster
 
   
 
 
 
 

Voorjaarsthemadag 2010:

PROFIEL VAN DE NEDERLANDSE BODEMKUNDE

ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van de NBV

Datum: 12 april 2010

Tijd:  9:30 - 17:30 uur

Locatie: Wageningen Universiteit - FORUM gebouw

Deze themadag stond geheel in het teken van de viering van het 75 jarige jubileum van de NBV in 2010. Hieronder staat het programma van de dag. Met circa 100 bezoekers was de dag een groot succes. Een selectie foto's van de dag kunt u hier downloaden.

Meer informatie over de overige activiteiten rondom het 75 jarige jubileum van de NBV vindt u op de speciale webpagina's via de link '75-jarig jubileum' in het keuzemenu aan de linkerkant.

 
 
Programma

9.30 – 10.00     Ontvangst met koffie.

10.00 - 10.10    Opening door de voorzitter van de NBV, Boris Jansen.

10.10 - 10.20    Inleiding door de voorzitter van de lustrumcommissie, Johan Bouma.

10.20 - 11.00    Canon van de Nederlandse Bodemkunde: “Hoe de Nederlandse Bodem Boeit”. Presentatie door Alfred Hartemink.

11.00 - 11.40    “Bodemkundigen verhalen”: 27 essays door leden van de Vereniging. Bloemlezing door Gert-Jan Hofstede.

11.40 – 12.00    Aanbieding van het gedenkboek:” Profiel van de Nederlandse Bodemkunde” door Henk de Bakker aan vertegenwoordigers van Jong SKB en aan de aanwezigen.

12.00 - 13.00    Lunch, met o.a. bekijken van de canon.

13.00 - 15.30    Lezingen met discussie onder leiding van Arian Steenbruggen (Wageningen UR):
1. Tanja Klip, gedeputeerde provincie Drenthe:
“Duurzaam Bodemgebruik? Niet zonder 3-D Planologie”.    
                      
          
2. Paul Andriessen, hoogleraar Geowetenschappen, VU en voorzitter structuurcommissie KNAW Aardwetenschappen 2020:
“Systeem Aarde en de rol van de Bodem” 

3. Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde, Universiteit Utrecht:
“Tot op de bodem uitgezocht”

15:30 - 16:00   Theepauze

16:00 - 16.45    “De meest kenmerkende bodem van Nederland”. Vertoning van een film, gemaakt op 8 maart in NATURALIS in Leiden.

16.45 - 17:15    Sluiting door de voorzitter van de NBV - Begin Borrel en Lied van Roelof Westerhof

17:15 - …         Voortzetting borrel onder de opzwepende tonen van de WUR Big Band: “Sound of Science”.

De NBV jubileumdag werd mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO.

 
   
   
 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging