Home
  NBV informatie
  Themadagen
  Nieuwsbrieven

  NBV Hissinkprijs

  Bodemonderwijs

Bodemonderzoek

  Bodeminformatie

Internationaal

Links

75-jarig jubileum

  Webmaster
 
   
 
 
 
 

Presentaties themadag "De BioBased Economy bestendige bodem"

Han van Kasteren - Wat is de biobased economy?

Joop Spijker - Over welke biomassastromen hebben we het?

 
     
  Jan Cees Vogelaar - Welke en hoeveel biomassastromen komen uit de landbouw?  
     
  Jacqueline Baar - Hoe zit het met de biobased economy en bodemleven?  
     
  Marlies ten Hove - Waar moet je rekening mee houden wat betreft de bodemkwaliteit en het landgebruik?  
     
  Maarten Schrama - Wat zijn de verschillen tussen verschillende biobased gewasssen en hun effect op bodemkwaliteit?  
   
  Corné Kempenaar - Hoe kijkt men vanuit een landbouwkundig landgebruik hier tegenaan?  
     
     
 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging