Home
  NBV informatie
  Themadagen
  Nieuwsbrieven

  NBV Hissinkprijs

  Bodemonderwijs

Bodemonderzoek

  Bodeminformatie

Internationaal

Links

75-jarig jubileum

  Webmaster
 
   
 
 
 

Presentaties themadag Bodemecologie

Michiel Rutgers - Monitoring, van de bodembiodiversteit, natuurlijk kapitaal en ecosysteemdienstend

 
     
  Ingrid Lubbers - Regenwormen en de broeikasgasbalans van de bodem  
     
  Erik Cammeraat - Bodemfauna en hun rol als ''ecosystem engineers''  
     
  Martien de Haas - Bouwen aan bodemstructuur. Bodemverbeteraars, bodemleven en de bodemstructuur  
     
  Natasja Poot - Meetmethoden bodemleven - zoektocht naar een betaalbare analyse voor de praktijk  
 
 
 
 
     
 
   
Copyright 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging