Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster
 
     
     
   
 
 
 
   
  Bodeminformatie (zie ook Links)

 

Manifest Aardkundige Waarden 

Bodemdata.nl  

Bodemnieuws.nl

EU bodemstrategie (doc)


Bodems van Nederland

Over de Nederlandse bodem is veel bekend en er zijn diverse instituten en universiteiten die onderzoek doen naar het onstaan en gebruik van de Nederlandse bodems. Een overzicht van een aantal relevante links vindt u hier

                     bodems van Nederland                            
Bodems van de wereld

In de wereld komen veel verschillende soorten bodems voor. Er zijn diverse classificatiesystemen voor de bodems. De internationale standaard voor bodemclassificatie is de "World Reference Base" en is ontwikkeld door de IUSS (International Union for Soil Sciences), ISRIC- World Soil Information en FAO. De Engelstalige versie staat hier. Hieronder vindt u de wereldbodemkaart met WRB classificatie afkomstig van de  FAO website.

Bodems van de wereld

 
   
Het ISRIC

Het ISRIC - World Soil Information verzamelt, bestudeert en analyseert bodemgegevens van over de gehele wereld en is het wereldcentrum voor bodeminformatie.

Geografische bestanden zijn te downloaden van de ISRIC website voor de globale, regionale, en nationale schaalniveaus. Verder geeft de site toegang tot thematische bestanden zoals bodemprofielgegevens, gegevens over bodemdegradatie en bodem- en waterconserveringsmethoden. ISRIC heeft tevens een uitgebreide collectie on-line van bodem- en verwante kaarten van Afrika, AziŽ, Canada, Latijns Amerika en de CaraÔben,  Europa, en de Verenigde Staten.

In het ISRIC - Wereldbodemmuseum staan ongeveer 80 bodemprofielen tentoongesteld met informatie over landgebruik en eigenschappen van deze bodems. Meer informatie over het Wereldbodemmusseum vindt u hier.

 

   
Bron: ISRIC UNEP FAO 1997
 

   naar boven

 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging