Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster
 
     
     
   
 
 
 
   
 

Internationaal
In internationale context is de NBV samen met zusterverenigingen uit de rest van de wereld verenigd in de International Union of Soil Sciences (IUSS) en de European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS). Lees hieronder voor een uitgebreide beschrijving van beide organisaties. Een andere manier waarop de NBV zich internationaal manifesteert is via internationale wetenschappelijke bijeenkomsten waar haar leden aan bijdragen.

De IUSS
De IUSS biedt een wereldwijd forum voor bodemkundigen. Een van de belangrijkste manieren waarop IUSS leden met elkaar in contact komen is via het vierjaarlijkse World Congres of Soil Science (WCSS). Dit congres bestaat enerzijds uit een wetenschappelijk programma en anderzijds uit vergaderingen van de Council en de verschillende Divisies en Commissies van de IUSS. De Divisies en Commissies worden geleid door internationale wetenschappers en bestrijken verschillende disciplines van de bodemkunde. Uitgebreide informatie over de IUSS is te vinden op hun website. Als lid van de IUSS, heeft de NBV stemrecht op de Council meetings. Omdat we het belangrijk vinden de belangen van de Nederlandse bodemkundigen in de breedste zin van het woord zo goed mogelijk te behartigen, subsidieert de vereniging de afvaardiging van een van haar bestuursleden naar de Council meetings op de WCSS. Uiteraard doen we na afloop verslag hiervan. Het komende congres is het 20ste World Congres of Soil Science dat wordt gehouden in Zuid Korea in juni 2014.

Website van de IUSS

De ECSSS
De ECSSS is zoals de naam doet vermoeden een federatie van Europese bodemkundige verenigingen. De ECSSS heeft als belangrijkste doel het organiseren van het vierjaarlijkse Eurosoil Congres en het behartigen van de belangen van de bodemkunde bij de Europese Commissie.

Website van de ECSSS

 
 
   
Copyright 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging