Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster
 
     
     
   
 
 
 
   
 

75 jaar Nederlandse Bodemkundige Vereniging
1935-2010

 
     

In 2010 bestaat de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) 75 jaar. Om deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft het bestuur een Jubileumcommissie ingesteld bestaande uit Johan Bouma (voorzitter), Harco Jellema (secretaris-penningmeester), Alfred Hartemink, Hans van Grinsven en Evelien Verbauwen (leden). Samen met het bestuur heeft de commissie de volgende activiteiten georganiseerd:

Een muisklik op een van de activiteiten geeft meer informatie over de betreffende activiteit.

 1. Verkiezing en feestelijke onthulling van de meest kenmerkende bodem van Nederland.
   
 2. Samenstelling van een bodemcanon met daarin markante momenten in de ontwikkelingen van de bodemkunde in Nederland gedurende de afgelopen 75 jaar.
   
 3. Uitgave van het jubileumboek "Profiel van de Nederlandse Bodemkunde" met daarin o.a. een collectie persoonlijke essays over de eigen relatie van NBV leden met de bodemkunde en de toekomst van het vakgebied.
   
 4. Instelling van het instituut 'Erelid van de NBV' en benoeming van de eerste twee Ereleden.
   
 5. Feestelijke viering van het 75-jarige jubileum tijdens een speciale voorjaarsthemadag die geheel in het teken hiervan stond.

Het bestuur is de Jubileumcommissie zeer erkentelijk voor alle inspanningen die het jubileumjaar van de NBV tot een groot succes hebben gemaakt!

 

 

 

naar boven

 
   
Copyright 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging