Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven
  NBV Hissinkprijs

Bodeminformatie

  Internationaal

  Links

  75-jarig jubileum

  Webmaster
 
     
     
   
 
 
 
   
 

75 jaar Nederlandse Bodemkundige Vereniging
1935-2010

 
     

Profiel van de Nederlandse Bodemkunde

Het 75 jarig jubileum van de NBV is een mooi moment voor reflectie en een vooruitblik. Belangrijk onderdeel van de jubileumviering was daarom het samenstellen en uitgeven van een boek getiteld: "Profiel van de Nederlandse Bodemkunde". Dit boek omvat een bundeling van de elders op deze website beschreven vensters van de Canon van de Nederlandse Bodemkunde en een beschrijving van de bodems genomineerd voor Meest Kenmerkende Bodem van Nederland.

De kern van het boek is echter een collectie persoonlijke essays rond het thema 'mijn bodemverhaal' geschreven door de leden van de NBV. Hen werd opgeroepen op basis van hun ervaringen en gerijpte inzichten aan te geven hoe ze met de bodemkunde in aanraking zijn gekomen, met welke aspecten ze geconfronteerd worden in hun werk en hoe ze dat ervaren. Daarnaast waren we benieuwd naar hun kijk op de toekomst van de bodemkunde in Nederland in een breder verband. In respons ontving de NBV een grote hoeveelheid zeer interessante essays, die u via het overzicht onderaan deze pagina kunt lezen.

Het boek 'Profiel van de Nederlandse Bodemkunde' wordt in 2010 gratis uitgereikt tijdens de twee themadagen aan allen die in 2010 lid zijn (geworden) van de NBV. Leden die niet in de gelegenheid zijn het boek op een van deze gelegenheden in ontvangst te nemen, kunnen het op verzoek tegen betaling van portokosten thuisgestuurd krijgen. Voor niet-leden is het boek voor 17,50 euro te koop bij de Secretaris-penningmeester van de NBV (zie NBV informatie voor de contactgegevens).
 

 

Essays rondom het thema 'mijn bodemkundig verhaal':

 

naar boven

 
   
Copyright © 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging