Home
  NBV informatie

  Ereleden

  Canon
  Themadagen
  Nieuwsbrieven

NBV Hissinkprijs

  Bodeminformatie

  Internationaal

Links

75-jarig jubileum

  Webmaster
 
   
 
 
 
De NBV organiseert twee themadagen per jaar. De lezingen en het programma van de recente bijeenkomsten vindt u hieronder. Als u een suggestie heeft voor een geschikt onderwerp stuur dan een e-mail aan de NBV secretaris:
bodemkundigevereniging@gmail.com.  


  Najaar 2018 Wageningen Campus - 23 november 2018  
    Thema: Bodeminformatie en het effectief gebruik van bodemdata  
   Programma        Presentaties         Foto's    
       
  Voorjaar 2018 Nederlands Watermuseum (Arnhem) - 29 juni 2018  
    Thema: Bodem, energie en koolstof  
 Presentaties        Foto's  
       
  Najaar 2017 - Wageningen Campus - 24 november 2017  
    Thema: Organische stof in de bodem  
    Programma       Presentaties    
       
  Voorjaar 2017 Veenweiden Innovatiecentrum (Zegveld) 16 juni  
    Thema: Bodemdaling in het Veenweidegebied  
    Programma       Presentaties      Foto's  
       
  Najaar 2016 Waterleidingduinen 11  november  
    Thema: Bodems en duindynamiek  
    Programma       Presentaties      Foto's  
       
  Najaar 2016 Rotterdam 16  september  
    Thema: Stadslandbouw & Bodem  
    Programma      Presentaties       
       
  Najaar 2015 Wageningen 4 december  
    Thema: Bodemdata - Nieuwe ontwikkelingen en toepassingen  
    Programma      Presentaties       
       
  Voorjaar 2015 In en om de Hedwigepolder 26 juni  
    Thema: De Hedwigepolder  
    Programma      Presentaties       Foto's  
       
  Najaar 2014 Wageningen 7 november  
    Thema: Bodemecologie  
    Programma      Presentaties  
       
  Voorjaar 2014 Geeste (Duitsland) 20 juni  
    Thema: Het hoogveenlandschap en turfwinning  
  Programma      Presentaties       Foto's  
       
  Najaar 2013 Wageningen 8 november  
    Thema: Bodemvruchtbaarheid in de Nederlandse landbouw  
Programma      Presentaties
       
  Voorjaar 2013 Dronten 28 juni  
    Thema: De Biobased Economy bestendige bodem  
Programma      Presentaties
       
  Najaar 2012 Leiden 16 november  
Thema: Bodem in de stad
Programma      Presentaties
       
  Voorjaar 2012 Haarlem 11 mei  
    Thema: Aardkundig Erfgoed  
    Programma      Presentaties       
       
  Najaar 2011 Deventer 16 december  
    Thema: Innovatieve onderzoekstechnieken  
     Programma      Presentaties      Foto's  
       
  Voorjaar 2011 Wageningen 13 mei  
    Thema: Bodem en Energie  
     Programma     Verslag in nieuwsbrief XXV  
       
  Najaar 2010 Amersfoort 19 november  
    Thema: Bodem en Archeologie  
     Programma    Verslag in nieuwsbrief XXIV     Foto's  
       
  Voorjaar 2010 Wageningen 12 april  
    Thema: Profiel van de Nederlandse Bodemkunde
Ter gelegenheid van het 75 jarige jubileum van de NBV
 
     Programma     Foto's  
       
  Najaar 2009 Amsterdam 2 oktober  
    Thema: De Levende Aarde  
     Programma    Verslag in nieuwsbrief XXII  
       
  Voorjaar 2009 Assen 8 mei  
    Thema: Bodem Water Klimaat  
     Programma     Foto's    Verslag in nieuwsbrief XXII  
       
  Najaar 2008 Wageningen 27 november  
    Thema: Dag van de Wetenschap - BodemNieuw!  
     Programma     Verslag in nieuwsbrief XXI  
       
  Voorjaar 2008 Hoge Veluwe 8 mei  
    Thema: Bodemvorming en vegetatieontwikkeling op de Veluwe  
    Programma     Verslag in nieuwsbrief XIX      Presentaties   
       
  Najaar 2007 Enschede 8 november  
    Thema: Past and future of land evaluation  
    Programma en samenvattingen     Foto's     Presentaties
 Verslag in nieuwsbrief XIX
 
       
  Voorjaar 2007 Wageningen 31 mei  
    Thema: Bodem en klimaatverandering: lachgasemissie in Nederland  
   

 Programma en samenvattingen      Presentaties     Foto's

 
       
  Najaar 2006 Amsterdam 23 november  
    Thema: Verwoestijning en bodemdegradatie  
   

Programma en samenvattingen     Foto's

 
       
  Voorjaar 2006 Woerden 18 mei  
    Thema: Wat betekent de EU-bodemstrategie voor Nederland?  
   

Programma      Samenvattingen

 
    Presentaties  
       
  Najaar 2005 Wageningen 24 november  
    Thema: De bodem in Natuurontwikkeling  
   

 Programma en samenvattingen in NBV Nieuwsbrief XIV

 
     Presentaties  
       
  Voorjaar 2005 - Waalre - 11 mei  
   

Thema: Actief Bodembeheer de Kempen 

 
      programma en samenvattingen in NBV Nieuwsbrief XIII  
      verslag in NBV Nieuwsbrief XIV  
     
       
  Najaar 2004 - Amersfoort - 4 november  
   

Thema: Bodem en archaeologie 

 
      programma en samenvattingen in NBV Nieuwsbrief XII  
      verslag in NBV Nieuwsbrief XIII  
       
  Voorjaar 2004 - Winterswijk  
   

Thema: De ontwikkeling van het landschap ten oosten van Winterswijk 

 
      programma in NBV Nieuwsbrief XI  
      verslag in NBV Nieuwsbrief XII  
       
  Najaar 2003 - Velp  
    Thema: Bodem in het onderwijs   
      programma in NBV Nieuwsbrief X  
      verslag in NBV Nieuwsbrief XI  
       
  Voorjaar 2003 - Wageningen  
    Thema: De waterhuishouding van de bodem in relatie tot de vochtvoorziening van planten   
      programma  
      verslag in NBV Nieuwsbrief X  
       
  Najaar 2002 - Utrecht  
   

Thema: Monitoring van bodemverzuring, vergeefse moeite of doeltreffend beleidsinstrument?

 
   

  lezingen         verslag

 
 

 

 
   
   
     
     
 
   
Copyright 2005 Nederlandse Bodemkundige vereniging