2000: C. Sonneveld, grondlegger van het ontwikkelen van een eigen systematiek voor het onderzoeken van kunstbodems

Het gebruik van kunstbodems is wereldwijd van grote en nog toenemende economische betekenis. Internationaal grondlegger van de aparte systematiek van onderzoek van deze materialen en de aparte (meer gedetailleerde) bemestingsadvies systemen is C. Sonneveld die op hoge leeftijd nog bij WUR promoveerde op een deel van dit onderzoek (zie: https://edepot.wur.nl/121235).