Internationaal

In internationale context is de NBV samen met zusterverenigingen uit de rest van de wereld verenigd in de International Union of Soil Sciences (IUSS) en de European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS). Lees hieronder voor een uitgebreide beschrijving van beide organisaties. Een andere manier waarop de NBV zich internationaal manifesteert is via internationale wetenschappelijke bijeenkomsten waar haar leden aan bijdragen.

De International Union of Soil Sciences (IUSS)

De International Union of Soil Sciences (IUSS) biedt een wereldwijd forum voor bodemkundigen. Een van de belangrijkste manieren waarop IUSS leden met elkaar in contact komen is via het vierjaarlijkse World Congres of Soil Science (WCSS). Dit congres bestaat enerzijds uit een wetenschappelijk programma en anderzijds uit vergaderingen van de Council en de verschillende Divisies en Commissies van de IUSS. De Divisies en Commissies worden geleid door internationale wetenschappers en bestrijken verschillende disciplines van de bodemkunde. Uitgebreide informatie over de IUSS is te vinden op hun website. Als lid van de IUSS, heeft de NBV stemrecht op de Council meetings. Omdat we het belangrijk vinden de belangen van de Nederlandse bodemkundigen in de breedste zin van het woord zo goed mogelijk te behartigen, subsidieert de vereniging de afvaardiging van een van haar bestuursleden naar de Council meetings op de WCSS. Uiteraard doen we na afloop verslag hiervan. In 2022 zal het World Congress of Soil Science plaatsvinden in Glasgow.

Meer informatie is te vinden op de website van de IUSS. o.a. over het Strategisch Plan 2021-2030

De European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS)

De European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS) is zoals de naam doet vermoeden een federatie van Europese bodemkundige verenigingen. De ECSSS heeft als belangrijkste doel het organiseren van het vierjaarlijkse Eurosoil Congres en het behartigen van de belangen van de bodemkunde bij de Europese Commissie. Meer informatie is te vinden op de website van de ECSSS.