Nederlandse Bodemkundige Vereniging

Hissinkprijs

De flyer van de Hissinkprijs kun je hier downloaden.

Achtergrond

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) kent eens per jaar de NBV Hissinkprijs toe, om en om aan een student van een universitaire-opleiding (MSc) en een student van een HBO opleiding. Het gaat er dan om wie in de voorafgaande twee studiejaren de beste scriptie of het beste afstudeerverslag heeft geschreven op bodemkundig terrein in de ruimste zin van het woord. De Hissinkprijs is genoemd naar Dr. D.J. (David Jacobus) Hissink, een Nederlandse bodemkundige die baanbrekend onderzoek heeft verricht naar de fysische en chemische eigenschappen van Nederlandse bodems.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in het najaar, alwaar de winnaar/winnares gevraagd wordt een korte presentatie van de scriptie te geven. In 2021 wordt de prijs uitgereikt aan een student van een HBO opleiding die tussen oktober 2019 en 2021 een scriptie of afstudeerverslag heeft geschreven. WO-studenten mogen uiteraard hun scriptie tussentijds al indienen. Deze dingen dan mee naar de Hissinkprijs 2022. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een jaar gratis lidmaatschap van de NBV.

Beoordeling

De beoordeling geschiedt door een deskundige jury onder voorzitterschap van NBV voorzitter Joke van Wensem. Bij de beoordeling wordt gelet op vier aspecten

  1. wetenschappelijke kwaliteit
  2.  innovatieve karakter
  3.  maatschappelijke relevantie
  4.  communicatieve kwaliteit (redactie, stijl, taal, vormgeving)

Zowel docenten als studenten mogen masterscripties inzenden. Inzendingen voor 2021 (HBO) dienen uiterlijk 1 oktober te zijn ontvangen. Inzendingen voor 2022 (WO) kunnen ook nu al ingestuurd worden. Stuur de scriptie of het verslag via de website, of via een email naar bodemkundigevereniging@gmail.com.

Juryleden

  • Rien Aerts
  • Jantiene Baartman
  • Karin Pepers
  • Martin Duijkers

Voorgaande winnaars

2020 - Emily te Pas

Is the CO2 hunter a green, black or white mineral?

2020 - Maria-France Dekkers

Effects of spatial and genetic diversity on biomass production and nutrient uptake of green manure crops

2019 - Lucas Bastiaansen

Vaste rijpaden-systeem doorgrond

2018 - Carrie Thomas

Soil legacies: using lipid biomarkers to verify illicit whisky distilling sites on the isle of Arran, Scotland

2017 - Christiaan Maljaars

Analyse van trends in organische stofgehalte van Zeeuwse akkerbouwgrond

2016 - Cindy Quik

Historical morphodynamics of the Overijsselse Vecht: Extreme lateral migration of meander bends caused by drift-sand activity? (Juryrapport)

2013 - Liz Veerman

The use of Cutin and Suberin derived ester bound lipids to track the source of soil organic carbon in the afforested soils across Europe

2011 - Birthe Paul

Residue incorporation depth is a controlling factor of earthworm-induces nitrous oxide emissions – presentatie

2019 - Lucas Bastiaansen

Sluit Menu