Hissinkprijs

Achtergrond

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) kent eens per jaar de NBV Hissinkprijs toe, om en om aan een student van een universitaire-opleiding (MSc) en een student van een HBO opleiding. Het gaat er dan om wie in de voorafgaande twee studiejaren de beste scriptie of het beste afstudeerverslag heeft geschreven op bodemkundig terrein in de ruimste zin van het woord. De Hissinkprijs is genoemd naar Dr. D.J. (David Jacobus) Hissink, een Nederlandse bodemkundige die baanbrekend onderzoek heeft verricht naar de fysische en chemische eigenschappen van Nederlandse bodems. De prijs wordt sinds 1989/1990 uitgereikt.

De uitreiking van de prijs vindt plaats in het najaar, alwaar de winnaar/winnares gevraagd wordt een korte presentatie van de scriptie te geven. In 2024 wordt de prijs uitgereikt aan een student van een universitaire opleiding die tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2024 een scriptie of afstudeerverslag heeft geschreven. HBO-studenten mogen uiteraard hun scriptie tussentijds al indienen. Deze dingen dan mee naar de NBV Hissinkprijs 2025. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,- en een extra jaar gratis lidmaatschap van de NBV.

Beoordeling

De beoordeling geschiedt door een deskundige jury onder voorzitterschap van NBV vicevoorzitter. Bij de beoordeling wordt gelet op vier aspecten

  1.  wetenschappelijke/inhoudelijke kwaliteit
  2.  innovatieve karakter
  3.  maatschappelijke relevantie
  4.  communicatieve kwaliteit (redactie, stijl, taal, vormgeving)

Zowel docenten als studenten mogen masterscripties inzenden. Inzendingen voor 2024 (HBO) dienen uiterlijk 1 oktober 2024 te zijn ontvangen. Inzendingen voor 2025 (HBO scripties tussen 1 oktober 2023 en 1 oktober 2025) kunnen ook nu al ingestuurd worden. Stuur de scriptie of het verslag via de website, of via een email naar bodemkundigevereniging@gmail.com.

Het is niet meer nodig om een aanbevelingsbrief mee te sturen. De student en één van de begeleiders moeten van elkaar op de hoogte zijn dat de scriptie wordt ingediend.

Juryleden 2023

  • Rien Aerts (gepensioneerd, voorheen Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Jantiene Baartman (Wageningen Universiteit)
  • Martin Duijkers (Aeres Hogeschool Dronten)
  • Martha van Eerdt (gepensioneerd, voorheen PBL)
  • Karin Pepers (Aeres Hogeschool Dronten)
  • Marien de Bakker (HAS, Den Bosch)

Voorgaande winnaars

2023 - Gijs Staats

Validatie van de Rho-C meter om bulkdichtheid te bepalen in kleigronden

2022 - Thomas Westhoff

Pathways for peatlands
Towards the achievement of the 2030 & 2050 reduction goals in Dutch peatlands

2021 - Erik van der Wekken

Perceel inzichtelijk als basis voor precisie

2021 - Julian Gerritsen & Anne Wijnen

De effecten van Compost Thee op bodemleven; onderzoek naar de ontwikkeling van bodem en plant na de toepassing van de biostimulant Compost Thee

2020 - Emily te Pas

Is the CO2 hunter a green, black or white mineral?

2020 - Maria-Franca Dekkers

Effects of spatial and genetic diversity on biomass production and nutrient uptake of green manure crops

2019 - Lucas Bastiaansen

Vaste rijpaden-systeem doorgrond

2018 - Carrie Thomas

Soil legacies: using lipid biomarkers to verify illicit whisky distilling sites on the isle of Arran, Scotland

2017 - Christiaan Maljaars

Analyse van trends in organische stofgehalte van Zeeuwse akkerbouwgrond

2016 - Cindy Quik

Historical morphodynamics of the Overijsselse Vecht: Extreme lateral migration of meander bends caused by drift-sand activity? (Juryrapport)

2013 - Liz Veerman

The use of Cutin and Suberin derived ester bound lipids to track the source of soil organic carbon in the afforested soils across Europe

2011 - Birthe Paul

Residue incorporation depth is a controlling factor of earthworm-induces nitrous oxide emissions – presentatie

2009 – Jim van Belzen: 

De verstoring en herstelprocessen bij de ontwikkeling van de schorren in het Westerscheldegebied.

2008 – Diana Hendrickx: 

Karakterisatie en stimulatie van het
afbraakpotentieel van vluchtige organische
chloorkoolwaterstoffen

2007 – Juan Fransisco Sanchez Moreno: 

Applicability of Knowledge-based and fuzzy theory-oriented approaches to
land suitability for upland rice and rubber, as compared to the farmers’ perception: A case study on Lao, PDR.

2006 – Jurriaan Spaaks: 

Modelling subsurface stormflow based on catchment soil moisture connectivity

 

2005 – Bas Kempen: 

Digital Soil Mapping in the
Nioro du Rip Area, Senegal

2004 – Joeri Kaal: 

The use of hyperspectral data in identifying “desert-like” soil features in Tabernas, south-east Spain

2003 – Frank van Belleghem: 

The determination of sources and pathways of human exposure to heavy metals in the Kempen: an evaluation of a novel technique using zinc as an isotopic tracer

2002 – Jos Käfer 

een ecologisch georiënteerde scriptie over hoe je bodemeigenschappen kunt voorspellen op basis van vegetatie-opnamen.

2001 – Martin van der Schans: 

Nitrogen Leaching from irrigated dairy farms in Merced county, California: case study and
regional significance.

2000 – Dante  E. Margrate: 

The use of hyperspectral data in identifying “desert-like” soil features in Tabernas, south-east Spain

Situatie voor 2000 onbekend