Bodeminformatie

Internationaal zijn er verschillende initiatieven genomen om de beschikbaarheid van bodeminformatie te verbeteren. Zogenoemde bodemdata portals kunnen helpen bij het zoeken naar de juiste informatie. De Europe and Soil Data Centre (ESDAC) van de Joint Research Centre (JRC), de Soil Data Hub van ISRIC -World Soil Information en LandGIS zijn voorbeelden van zulke bodemdata portals. Steeds meer informatie komt digitaal beschikbaar via open data sources. Hierdoor wordt het voor de gebruiker makkelijker om de meest geschikte bodemdata te selecteren en te downloaden.

Internationale bodemdata portals bevatten soms niet het niveau van detail dat nationaal wel beschikbaar is.  Nederland beschikt over een systeem waarin gestandaardiseerde bodemgegevens opgeslagen wordt. Op 1 januari 2018 is de wet BRO (Basisregistratie Ondergrond) officieel in werking getreden. De BRO vormt het fundament voor beheer en beleid van de ondergrond in Nederland. Op de website www.basisregistratieondergrond.nl kunt u meer informatie vinden over de BRO. Alle openbare BRO-data die worden geregistreerd in de Landelijke Voorziening BRO zijn beschikbaar via DINOloket. De DINO-database (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, is een plek waar je gratis gegevens van de ondergrond kunt bekijken en aanvragen. In januari 2017 werd er gestart met BRO-data van geotechnisch sondeeronderzoek. Vervolgens zijn daar sinds januari 2018 ook de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen uit het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) van Wageningen Environmental Research (Alterra) en grondwatermonitoringputten bijgekomen. De 1: 50.000 bodemkaart van Nederland kan bekeken worden door hier te klikken.

 

Bodem-boekenhoek

Zodra een bodemkundige met pensioen gaat, of er komt een bodemkundige te overlijden, dan laten ze vaak een stapel aan bodemkundige boeken achter. 

Op dit moment zijn er geen boeken in de boekenhoek beschikbaar. De secretaris/penningmeester hoort graag als er leden zijn die boeken beschikbaar willen stellen.