Nederlandse Bodemkundige Vereniging

Themadagen

NBV/NGV themadag ‘Bodem en Geologie’

 

Wageningen, zaterdag 14 mei

 

Het doel is om de geïnteresseerden in geologie en bodem met elkaar in contact brengen, zodat men zijn/haar kennis kan vergroten. Er zijn een aantal boeiende lezingen gepland en er is een bezoek mogelijk aan het World Soil Museum en aan het laboratorium van het NCL (Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering).

Leden NBV en NGV betalen een eigen bijdrage van 15 euro. Studenten betalen 10 euro en overige belangstellenden 20 euro. Aanmelden voor deze dag is verplicht i.v.m. de beveiliging in het gebouw en de catering. Aanmelden kan via deze link.

Programma:

10.00 – 10.35                 Inloop: registratie, koffie/thee. Elkaar ontmoeten.

10.35 – 10.45                 Welkomstwoord door de voorzitters (NBV en NGV)

10.45 – 11.25                 Rob Comans (Wageningen Universiteit) over Wijnand Staring als bodemkundig geoloog en als bestuurder.

11.30 – 12.10                 Jaap van der Meer (emeritus Queen Mary, University of London)  over de kwartaire geologische geschiedenis van Nederland en de gevolgen daarvan voor bodemvorming.

12.15 – 12.55                Jakob Wallinga (Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering / Wageningen Universiteit) over datering met behulp van luminescentie. 

13.00 – 14.00                Lunch

14.00 – 14.40                 Hans Huisman (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Rijksuniversiteit Groningen) over hoe landgebruik bodems heeft beïnvloed en gevormd.

14.45 – 15.25                Marcel Lankreijer (Eijkelkamp Soil and Water) over bodemonderzoek: Van Edelmanboor naar de huidige technieken.

15.25 – 16.00                Afsluiting en napraten bij een drankje.

 

Het World Soil Museum kan alleen onder leiding van een gids worden bezocht. Dit kan ’s ochtends, tijdens de inloop, tijdens de lunch en tijdens de borrel. Het luminescentie laboratorium wordt ook onder leiding van een gids bezocht. Dit kan tijdens de lunch en tijdens de borrel.

Opgave voor deze rondleidingen gaat via de bovengenoemde
aanmeldpagina.

 Locatie: De themadag vindt plaats in het gebouw Gaia. Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB Wageningen Deze locatie is goed bereikbaar met de auto. Er is een groot parkeerterrein voor de deur. Daarnaast is een goede busverbinding tussen bushalte Campus / Atlas (17 minuten) en NS station Ede-Wageningen.

Er zal dit keer geen boekenmarkt zijn. Wel zal bibliothecaris Frank Kouwenhoven (NGV bibliotheek) aanwezig zijn met een boekenselectie over geologie en bodemkunde. Deze boeken kunnen gratis geleend worden door NGV leden.

Als u vragen mocht hebben mailt u met ngv.secretaris@geologienederland.nl of met bodemkundigevereniging@gmail.com.

 

Overzicht recente themadagen

Hieronder vindt u een overzicht van de themadagen van de afgelopen 3 jaar en een archief met alle georganiseerde themadagen. Klik op één van de knoppen hieronder om gelijk doorverwezen te worden naar de themadagen uit de desbetreffende periode.

( )

Webinar Bodem en Beleid

Online, 25 maart 2022

Bodem komt steeds meer onder de aandacht bij beleidsmakers. Dit webinar gaf ons inzicht in de beleidsdoelen van de EU bodemstrategie, en hoe deze doelen het Nederlandse beleid beinvloeden. Zo wordt er aandacht besteed aan de bodem in de nieuwe omgevingswet en worden er programma’s zoals Slim Landgebruik ontwikkeld waarbij er gekeken wordt naar de potentie die onze bodem heeft voor het vastleggen van extra CO2. 

 • Presentatie Margot de Cleen (Ministerie I&W/RWS) 
 • Presentatie Peter van Mullekom (Santec)
 • Presentatie Jennie van der Kolk (WEnR)

( )

Bodemkunde in het Onderwijs

Broekhuizen, 5 november 2021

In de ochtend namen een paar sprekers ons mee in hun visie op het gebied van bodemkunde in het onderwijs en in de natuureducatie, en de rol van wetenschapscommunicatie. In de middag zijn we op excursie gegaan in het oostelijke rivierengebied om ouder rivierterrassen op te boren. 

Webinar 'Kijken in de bodem'

Online

Op 23 april vond de webinar ‘Kijken in de Bodem’ plaats. Tijdens deze webinar werden we geinspireerd door Karen Vancampenhout (KU Leuven) die via ‘story telling’ het verhaal achter een bodem overbrengt, door Stephan Mantel (ISRIC) die uitleg gaf over het maken van een bodemmonoliet en het belang van de collectie in het ISRIC Wereld Bodem Museum, en Christina Eickmeier (CHRITH architects) die vanuit het project ‘Kijken in de grond’ (https://www.chrith.com/projecten/kijken-in-de-grond/) op een creatieve manier de grote verscheidenheid aan bodems liet zien/ervaren.

Webinar 'Gezonde Bodem en Voedsel - deel 2'

Online

Op 22 januari vond deel 2 van onze webinar Gezonde Bodems en Voedsel plaats. Tijdens deze webinar gingen we verder in op de methodes om bodegezondheid te meten en hoe we onze kennis over de bodemgezondheid kunnen toepassen in de transitie naar een circulaire economie. Drie boeiende sprekers deden hun verhaal. Bekijk de presentaties van onze 3 sprekers hieronder. 

( )

Webinar 'Gezonde Bodem en Voedsel'

Online

Vragen als: wat is een gezonde bodem, en hoe behouden we of verbeteren we deze op een duurzame manier voor voedselproductie, stonden centraal tijdens de webinar Gezonde Bodems en Voedsel die op 20 november werd gehouden. De stip op de horizon is hetzelfde, maar de weg er naartoe kan verschillen. Bekijk de presentaties van onze 4 sprekers hieronder. 

Webinars 'Soil and nitrogen'

Online

Bodems kunnen een rol spelen bij het reduceren van emissies naar de atmosfeer en uitspoeling van stikstof naar grond/oppervlakte water. In drie online webinars behandelen we de oorzaak van de stikstofcrisis, welke (bodem gerelateerde) maatregelen er genomen (kunnen) worden om de uitstoot en uitspoeling terug te dringen en hoe we langzaam richting circulaire landbouw bewegen.

Webinar 1: Facts and figures on the nitrogen crisis in the Netherlands – Prof. Jan Willem Erisman (Louis Bolk Institute), Dr. Albert Bleeker (RIVM), Prof. Wim de Vries (Wageningen University & Research)

Webinar 2: How the agricultural sector could be adopting nitrogen reduction measures – Dr. Gerard Velthof (Wageningen Environmental Research),  Trienke Elshof (LTO), Frank Verhoeven (Boerenverstand)

Webinar 3:  Towards agricultural circularity for nitrogen – Dr. Eke Buis (Ministerie van LNV), Dr. Inge Regelink (WEnR).

 

Exclusief voor leden en deelnemers: de webinar is opgenomen en kan bekeken worden onder door hier te klikken en het toegestuurde wachtwoord in te voeren.

( )

Bodem en Archeologie

Huis van Hilde, Castricum, 22 november 2019

Bodem en archeologie zijn sterk met elkaar verbonden. Inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van landschappen en cultuur kan ons helpen bij het oplossen van huidige maatschappelijke vraagstukken. In de ochtend namen een aantal sprekers je mee terug in de tijd (zie presentaties) en in de middag kregen we de kans om het museum Huis van Hilde te bezoeken en fietsten we onder leiding van een aantal gidsen door het Oer-IJ gebied.

Precisielandbouw

Van den Borne Aardappelen, 28 juni 2019

Een themadag over precisielandbouw bij eigenzinnige en ingenieuze boer Jakob van den Borne. Hij maakt gebruik van de nieuwste technologie. Er waren ook presentaties over pixellandbouw (PixelFarming), precisie (N) bemesting van grasland en het gebruik van sensoren voor opbrengst-bepalingen (WUR) en hoe onze toekomstige boeren opgeleid worden met preciesielandbouw. 

( )

( )

Wageningen Campus, 23 november

Jarenlang was bodemdata versnipperd aanwezig, met grote verschillen in kwaliteit. Sindsdien zijn er vele nieuwe methoden ontwikkeld om data te verzamelen, verwerken en toe te passen.

Nederlands Watermuseum, 23 juni Organische stof in de bodem staat momenteel erg in de belangstelling, niet alleen vanwege haar belang voor bodemkwaliteit, maar ook omdat de bodem zeer belangrijk is voor de berging van koolstof.

( )

Wageningen Campus, 24 november

Organische stof in de bodem staat momenteel erg in de belangstelling, niet alleen vanwege haar belang voor bodemkwaliteit, maar ook omdat de bodem zeer belangrijk is voor de berging van koolstof.

Veenweiden Innovatiecentrum, 16 juni

Bodemdaling door inklinking en veenoxidatie van veen treft zowel stedelijke als landelijke gebieden. Tijdens deze themadag zullen de effecten van bodemdaling en de maatregelen voor duurzaam beheer van het Veenweidegebied centraal staan. Laat je inspireren door een breed scala aan sprekers en een excursie naar het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC): www.veenweiden.nl.

Amsterdamse Waterleidingduinen, 11 november

De duinen worden door velen gezien als iets simpels: zandbergen die de kust beschermen. Toch schuilen er vele processen achter de vorming en instandhouding van hun huidige staat. Op deze themadag gaan we in op de complexe ecosystemen die zich schuilhouden in de duinen en het effect van menselijk ingrijpen op deze dynamiek.

DCMR Milieudienst Rijnmond, 16 september

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in de stad. In de toekomst is het de vraag of het duurzaam is om al het voedsel van buiten de stad aan te laten voeren. Wat zijn de eisen zijn die aan de bodem worden gesteld en hoe kan men een duurzaam stadslandbouwsysteem bereiken.

Universiteit Wageningen, 4 december

Jarenlang was bodemdata versnipperd aanwezig, met grote verschillen in kwaliteit. Sindsdien zijn er vele nieuwe methoden ontwikkeld om data te verzamelen, verwerken en toe te passen.

In en om de Hedwigepolder, 26 juni

De Hedwigepolder was jarenlang onderwerp van hevige politieke discussie in Nederland, en van ruzie met Vlaanderen. In 2005 spraken de buren af dat de polder zou worden teruggegeven aan de natuur. Nu is de vraag: wordt het een ‘modderbak met slib’ of een mooi natuurgebied?

Wageningen Universiteit, 7 november

Ondergronds zit vele malen meer biomassa dan bovengronds: per vierkante meter vindt je bijvoorbeeld al 300 wormen. Deze en vele andere organismen dragen bij aan onder andere bodemkwaliteit, structuur, diversiteit, nutriënten, productie en opslag van broeikasgassen en gewassenproductie.

Geeste (Duitsland), 20 juni Turfwinning heeft een grote rol gespeeld in de vorming van het huidige landschap van Nederland: tot de opkomst van steenkool in de 19e eeuw was turf op veel blekken de belangrijkste brandstof en werd op grote schaal weggebaggerd van onder de zeespiegel.

( )

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

( )

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

( )

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag

Wageningen – 8 november

 • Programma
 • Presentaties
 • Foto’s
 • Verslag
Sluit Menu