Canon

De Canon van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) bevat een verzameling van informatie die binnen de bodemkunde als waardevol worden beschouwd, zoals de ontdekking van katteklei, de wet bodembescherming en de oprichting van de Internationale Bodemkundige Vereniging (IUSS). Hieronder (op deze pagina) is een tijdlijn te vinden met een aantal belangrijke gebeurtenissen binnen de bodemkunde in Nederland. 

Op de tijdlijn, die op chronologische volgorde van nieuw naar oud weergeven, wordt slechts een deel van de informatie over de desbetreffende gebeurtenis weergegeven. Wanneer op de tekst bij één van de verhalen op de tijdlijn wordt gedrukt, wordt u doorverwezen naar een nieuwe pagina waar alle informatie van deze gebeurtenis wordt weergegeven. 

Tijdlijn