Nederlandse Bodemkundige Vereniging

NBV-bestuur

Het bestuur van de NBV bestaat uit een algemeen bestuur (AB) van 12 tot 24 leden uit de wetenschap, de overheden en het bedrijfsleven. Drie van hen vormen het dagelijks bestuur:

JOKE-pdd-6307556_1

dr. Joke van Wensem
voorzitter

Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

Joke van Wensem werkt bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland als coördinerend adviseur Duurzame Leefomgeving. Joke is ook voorzitter van de programmacommissie Bodem Breed.

De voorzitter is het gezicht van de NBV, zit vergaderingen voor, denkt mee over de themadagen en webinars en vertegenwoordigt de NBV bij de internationale bodemkundige organisaties (ECSSS, IUSS) waar de NBV en haar leden lid van zijn.

Chantal-Hendriks-1

dr. Chantal Hendriks
vice-voorzitter

Wageningen University & Research

Chantal Hendriks is onderzoeker bodem en klimaat bij de groep ‘Duurzaam Bodemgebruik’ van Wageningen Environmental Research.

 

De vice-voorzitter is voorzitter van de jury van de NBV Hissinkprijs voor de beste bodemkundige scriptie. De prijs (€500) gaat om en om naar een HBO of WO student.
De vice-voorzitter neemt na drie jaar (per 2023) het voorzitterschap over en wordt daar op voorbereid.

KSP aangepast

Erwin van der Klooster MSc.
secretaris-penningmeester

KSP Archeologie

Erwin van der Klooster voert bodemkundig onderzoek uit om te bepalen waar gravend archeologisch onderzoek nodig is bij o.a. omgevingsvergunningen.


De secretaris-penningmeester is het eerste aanspreekpunt voor de communicatie
 via de website, mail, social media en de nieuwsbrief. Ook de ledenadministratie en de financiën behoren tot deze functie.

Sluit Menu