NBV-bestuur

Het bestuur van de NBV bestaat uit een algemeen bestuur (AB) van 12 tot 24 leden uit de wetenschap, de overheden en het bedrijfsleven.
Het AB bestaat uit: Stephan Mantel (ISRIC), Boris Jansen (UvA/IBED), Jos Vink (Deltares/TNO), Linda Nol (Aeres Hogeschool Almere), Erik Cammeraat (UvA/IBED), Peter van Mullekom (Stantec en symposium Bodem Breed),  Joke van Wensem (RWS en Symposium Bodem Breed), Anna-Maartje de Boer (PhD-student),  Jan Willem van Groeningen (WUR bodembiologie), Matty Berg (VU (bodem)ecologie), Roy Berkhoff (HBO-student), Erik Heskes (Provincie Noord-Brabant), Sven Verweij (NMI & Jong Bodem), Ruben Peeters (WO-student), Tim Bennen (Sweco), Titia Mulder (WUR bodemgeografie en landschap), Hiddo Huitzing (PBL) en onderstaande leden uit het dagelijks bestuur:-

Chantal-Hendriks

Chantal Hendriks
voorzitter

Wageningen Environmental Research

Chantal Hendriks is onderzoeker bodem en klimaat bij de groep ‘Duurzaam Bodemgebruik’ van Wageningen Environmental Research.

De voorzitter is het gezicht van de NBV, zit vergaderingen voor, denkt mee over de themadagen en webinars en vertegenwoordigt de NBV bij de internationale bodemkundige organisaties (ECSSS, IUSS) waar de NBV en haar leden lid van zijn.

Everhard-van-Essen-1

Everhard van Essen
vice-voorzitter

Aequator Groen & Ruimte

Everhard van Essen is onderzoeker bodem, water, landbouw en natuur bij Aequator Groen & Ruimte 

De vice-voorzitter is voorzitter van de jury van de NBV Hissinkprijs voor de beste bodemkundige scriptie.
De vice-voorzitter neemt na drie jaar (per 2026) het voorzitterschap over en wordt daar op voorbereid.

 

KSP aangepast

Erwin van der Klooster
secretaris/penningmeester

KSP Archeologie

Erwin van der Klooster voert bodemkundig onderzoek uit om te bepalen waar gravend archeologisch onderzoek nodig is bij o.a. omgevingsvergunningen.

De secretaris-penningmeester is het eerste aanspreekpunt voor de communicatie via de website, mail, social media en de nieuwsbrief. Ook de ledenadministratie en de financiën behoren tot deze functie.

Oud voorzitters:

 Naar de eerste voorzitter is de NBV Hissinkprijs genoemd die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste WO of HBO scriptie.


  D.J. Hissink (1935-1938)
  J.W. Thierry (1939)
  E.C.J. Mohr (1940-1945)
  P. Bruin (1946-1951)
  F. Hellinga (1952)
  A.J. Zuur (1953-1957)
  P.K. Peerlkamp (1958-1960)
  J.M. van Staveren (1961-1963)
  A.P.A. Vink (1964-1966)
  W.H. van der Molen (1967-1969)
  H. Kuipers (1970-1972)
  R.P.H.P. van der Schans (1973-1975)
  A. van Diest (1976-1978)
  Pim Jungerius (1979-1981)
  Johan Bouma (1982-1984)
  Harco Jellema (1985-1987)
  Salomon Kroonenberg (1988-1990)
  Jan Sevink (1991-1993)
  Peter Buurman (1994-1996)
  Bert  Janssen 1998-2000)
  Karl Harmsen (2001)
  Sjoerd van der Zee (2002-2004)
  Gerard Heuvelink (2005-2007)
  Boris  Jansen (2008-2010)
  Marthijn Sonneveld (2011-2013†)
  Linda Nol (2014-2016)
  Erik Cammeraat (2017-2019)
  Joke van Wensem (2020-2022)

Oud vice-voorzitters:

Tot 1955 waren deze aangeduid als ‘lid D.B.’, maar zij namen vaak na enkele jaren, net als de vice-voorzitters sinds 1955, het voorzitterschap over.

  J.W. Thierry (1935-1938)
  A.J. Zuur (1939)
  F. Florschütz (1940-1945)
  W.R. Domingo (1946-1949)
  F. Hellinga (1950-1951)
  G.J. Vervelde (1952-1957), laatste 3e lid D.B.
  P.K. Peerlkamp (1956-1957), 1e vice-voorzitter
  J.M. van Staveren (1958-1960)
  A.P.A. Vink (1961-1963)
  W.H. van der Molen (1964-1966)
  H. Kuipers (1967-1969)
  R.P.H.P. van der Schans (1970-1972)
  A. van Diest (1973-1975)
  Pim Jungerius (1976-1978)
  Johan Bouma (1979-1981)
  Harco Jellema (1982-1984)
  Salomon Kroonenberg (1985-1987)
  Jan Sevink (1988-1990)
  Peter Buurman (1991-1993)
  Bert Janssen (1994-1996)
  Peter Burrough (1997-1999)
  Karl Harmsen (2000)
  Sjoerd van der Zee (2001)
  Gerard Heuvelink (2002-2004)
  Boris Jansen (2005-2007)
  Marthijn Sonneveld (2008-2010)
  Linda Nol (2011-2013)
  Erik Cammeraat (2014-2016)
  Joke van Wensem (2017-2019)
  Marjoleine Hanegraaf (2020-2021)
  Chantal Hendriks (2022)

Oud secretaris/penningmeesters:

secretaris/penningmeesters blijven veelal 6 jaar in dezelfde functie. De lijst is daardoor korter.


  C.H. Edelman (1935-1940)
 
  A.J. Zuur (1940-1945)
  T.K. Huizinga (1946-1947)     
  W.C. Visser (1948-1951)
  A.J. Wiggers (1952-1955)
  J.C.F.M. Haans (1956-1961)
  A.J. de Groot (1962-1967)
  P.J. Ente (1968-1972)
  J.C. Pape (1974-1979)
  R.G. Gerritse (1980-1985)
  H. Winkels (1986-1992)
  J.F.Th Schoute (1992-1997)
  Jaques Neeteson (1998-2000)
  Alfred Hartemink (2001-2004)
  Stephan Mantel (2005-2010)
  Jan Peter Lesschen (2011-2016)
  Chantal Hendriks (2017-2021)