NBV-bestuur

Het bestuur van de NBV bestaat uit een algemeen bestuur (AB) van 12 tot 24 leden uit de wetenschap, de overheden en het bedrijfsleven.
Het AB bestaat uit: Stephan Mantel (ISRIC), Jan Peter Lesschen (WEnR), Boris Jansen (UvA), Jos Vink (Deltares/TNO), Linda Nol (Aeres Hogeschool), Erik Cammeraat (VU),  Mijke Peeters (gemeente Oss), Peter van Mullekom (Stantec),  Cindy Quick (PhD-student),  Jan Willem van Groeningen (WUR), Rien Aerts (VU), Victor Freij (HBO-student), Harrie Vissers (Provincie Noord-Brabant), Sven Verweij (NMI & Jong Bodem), Ruben Peeters (WO-student), Tim Bennen (Sweco), Maricke Modderkolk – van Leeuwen (Antea Group), Titia Mulder (WUR), Hiddo Huitzing (PBL) en onderstaande leden uit het dagelijks bestuur:

JOKE-pdd-6307556_1

Joke van Wensem
voorzitter

Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

Joke van Wensem werkt bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland als coördinerend adviseur Duurzame Leefomgeving. Joke is ook voorzitter van de programmacommissie Bodem Breed.

De voorzitter is het gezicht van de NBV, zit vergaderingen voor, denkt mee over de themadagen en webinars en vertegenwoordigt de NBV bij de internationale bodemkundige organisaties (ECSSS, IUSS) waar de NBV en haar leden lid van zijn.

Chantal-Hendriks-1

Chantal Hendriks
vice-voorzitter

Wageningen University & Research

Chantal Hendriks is onderzoeker bodem en klimaat bij de groep ‘Duurzaam Bodemgebruik’ van Wageningen Environmental Research.

De vice-voorzitter is voorzitter van de jury van de NBV Hissinkprijs voor de beste bodemkundige scriptie. De prijs (€500) gaat om en om naar een HBO of WO student.
De vice-voorzitter neemt na drie jaar (per 2023) het voorzitterschap over en wordt daar op voorbereid.

KSP aangepast

Erwin van der Klooster
secretaris/penningmeester

KSP Archeologie

Erwin van der Klooster voert bodemkundig onderzoek uit om te bepalen waar gravend archeologisch onderzoek nodig is bij o.a. omgevingsvergunningen.


De secretaris-penningmeester is het eerste aanspreekpunt voor de communicatie
 via de website, mail, social media en de nieuwsbrief. Ook de ledenadministratie en de financiën behoren tot deze functie.

Oud voorzitters:

 Naar de eerste voorzitter is de NBV Hissinkprijs genoemd die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste WO of HBO scriptie.


  D.J. Hissink (1935-1938)
  J.W. Thierry (1939)
  E.C.J. Mohr (1940-1945)
  P. Bruin (1946-1951)
  F. Hellinga (1952)
  A.J. Zuur (1953-1957)
  P.K. Peerlkamp (1958-1960)
  J.M. van Staveren (1961-1963)
  A.P.A. Vink (1964-1966)
  W.H. van der Molen (1967-1969)
  H. Kuipers (1970-1972)
  R.P.H.P. van der Schans (1973-1975)
  A. van Diest (1976-1978)
  P.D. Jungerius (1979-1981)
  Johan Bouma (1982-1984)
  Harco Jellema (1985-1987)
  Salomon Kroonenberg (1988-1990)
  Jan Sevink (1991-1993)
  Peter Buurman (1994-1996)
  Bert  Janssen 1998-2000)
  Karl Harmsen (2001)
  Sjoerd van der Zee (2002-2004)
  Gerard Heuvelink (2005-2007)
  Boris  Jansen (2008-2010)
  Marthijn Sonneveld (2011-2013†)
  Linda Nol (2014-2016)
  Erik Cammeraat (2017-2019)

Oud vice-voorzitters:

Tot 1955 waren deze aangeduid als ‘lid D.B.’, maar zij namen vaak na enkele jaren, net als de vice-voorzitters sinds 1955, het voorzitterschap over.

  J.W. Thierry (1935-1938)
  A.J. Zuur (1939)
  F. Florschütz (1940-1945)
  W.R. Domingo (1946-1949)
  F. Hellinga (1950-1951)
  G.J. Vervelde (1952-1957), laatste 3e lid D.B.
  P.K. Peerlkamp (1956-1957), 1e vice-voorzitter
  J.M. van Staveren (1958-1960)
  A.P.A. Vink (1961-1963)
  W.H. van der Molen (1964-1966)
  H. Kuipers (1967-1969)
  R.P.H.P. van der Schans (1970-1972)
  A. van Diest (1973-1975)
  P.D. Jungerius (1976-1978)
  Johan Bouma (1979-1981)
  Harco Jellema (1982-1984)
  Salomon Kroonenberg (1985-1987)
  Jan Sevink (1988-1990)
  Peter Buurman (1991-1993)
  Bert Janssen (1994-1996)
  Peter Burrough (1997-1999)
  Karl Harmsen (2000)
  Sjoerd van der Zee (2001)
  Gerard Heuvelink (2002-2004)
  Boris Jansen (2005-2007)
  Marthijn Sonneveld (2008-2010)
  Linda Nol (2011-2013)
  Erik Cammeraat (2014-2016)
  Joke van Wensem (2017-2019)
  Marjoleine Hanegraaf (2020-2021)

Oud secretaris/penningmeesters:

secretaris/penningmeesters blijven veelal 6 jaar in dezelfde functie. De lijst is daardoor korter.


  C.H. Edelman (1935-1940)
  A.J. Zuur (1940-1945)
  T.K. Huizinga (1946-1947)
  W.C. Visser (1948-1951)
  A.J. Wiggers (1952-1955)
  J.C.F.M. Haans (1956-1961)
  A.J. de Groot (1962-1967)
  P.J. Ente (1968-1972)
  J.C. Pape (1974-1979)
  R.G. Gerritse (1980-1985)
  H. Winkels (1986-1992)
  J.F.Th Schoute (1992-1997)
  Jaques Neeteson (1998-2000)
  Alfred Hartemink (2001-2004)
  Stephan Mantel (2005-2010)
  Jan Peter Lesschen (2011-2016)
  Chantal Hendriks (2017-2021)