NBV Webinar Bodem en Beleid

Op 25 maart aanstaande organiseert de NBV opnieuw een webinar, dit keer over Bodem en Beleid. De webinar zal plaatsvinden via Microsoft Teams van 14:00 – 16:00 uur. Ook de bodem speelt een rol in het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering en verduurzaming. We hebben drie sprekers voor de webinar uitgenodigd:

  • Margot de Cleen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat, over de EU bodemstrategie en wat dat voor Nederland kan betekenen;
  • Peter van Mullekom, Stantec, over de rol van bodem in de Omgevingswet en
  • Jennie van der Kolk, Wageningen Environmental Research, over het onderzoeksprogramma Slim landgebruik dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt uitgevoerd.
Deelname aan de webinar is gratis. Aanmelding voor de webinar kan via deze link. U krijgt in de week van de webinar meer informatie over het verloop van de webinar en een link naar de webinar.

Datum

25 mrt 2022

Tijd

14:00 - 16:00