Themamiddag beperking bodemdaling en broeikasemissies in veenweidegebieden

Datum

12 mei 2023

Tijd

13:00 - 18:00

Locatie

Veenweide Innovatie Centrum
Zegveld