Privacyverklaring & cookies

De Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV), gevestigd aan de Krommekamp 51, 3848 CB Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in hoofdstuk 9 van het huishoudelijk reglement van de NBV 

De secretaris-penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van de NBV.

Op dit moment is dat Erwin van der Klooster, bereikbaar via bodemkundigevereniging@gmail.com.